Суббота, 11.07.2020, 22:31
      Управление Донецкого городского совета
ЕДИНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 RSS
Меню сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

            Перелік документів:


7.   ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ

У ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

 

1.     Заява з зазначенням розмірів земельної ділянки та її цільове призначення (заповнюється у адміністратора);

2.     Копія державного акту на право власності на земельну ділянку;

3.     Документи щодо встановлення обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів на використання земельної ділянки;

4.     Обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки із зазначенням її розміру;

5.     Нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів про право власності на об´єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, а також витяг про реєстрацію прав;

6.     Копії технічних паспортів відповідних будівель та споруд (БТИ);

7.     Довіреність, яка видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, засвідчена нотаріально.

 

Для фізичних осіб додатково:

 

 §  копії сторінок паспорта фізичної особи, з яких встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;

 §   довідка про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у випадку, коли це не встановлено із записів у паспорті);

  §    копія довідки про ідентифікаційний номер;

 

 

Для юридичних осіб додатково:

 

§   нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи (статут або положення);

§   копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб;

§   копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, одержану в органі статистики;

 

Для іноземних юридичних осіб додатково:

 

§   нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України;

 

При собі мати паспорт.


8.   ПРИВАТИЗАЦІЯ ГРОМАДЯНАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК,

ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЇХ КОРИСТУВАННІ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 

І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИЛОГО БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД:

       

 1.  Заява з зазначенням розмірів земельної ділянки та її цільове призначення (заповнюється у адміністратора);

 2.     Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування  та розмір земельної ділянки:

Викопіювання:

М 1:500 з нанесенням червоних ліній (ГЛАВ УГА. вул. Челюскінців, 198 Б);

М 1:2000 з чергового кадастрового плану, одержане в територіальному органі виконавчої влади у галузі земельних відносин (УЗР ГОСКОМЗЕМ. вул. Буковинська, 2);

3.    Нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів про право власності на об´єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, а також витягів про державну реєстрацію прав;

     4.    Копії технічних паспортів відповідних будівель та споруд (БТИ);

     5.    Копії сторінок паспорта фізичної особи, з яких встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;

 6.   Довідка про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у випадку, коли це не встановлено із записів у паспорті);

 7.    Копія довідки про ідентифікаційний номер;

 8.     Довідка (витяг) територіального органу виконавчої влади у галузі земельних відносин щодо правового статусу земельної ділянки та про відсутність у замовника приватизованих земельних ділянок для відповідного цільового призначення;

       9.    Довіреність, яка видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, засвідчена нотаріально.

 

При собі мати паспорт.

 

9.      ПРИВАТИЗАЦІЯ ГРОМАДЯНАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ДЛЯ ВЕДЕННЯ САДІВНИЦТВА:

 

1.  Заява з зазначенням розмірів земельної ділянки та її цільове призначення (заповнюється у адміністратора);

    2.  Копії сторінок паспорта фізичної особи, в яких встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;

3.   Довідка про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у випадку, коли це не встановлено із записів у паспорті);

4.   Копія довідки про ідентифікаційний номер;

5.   Довідка про членство в садівницькому товаристві;

6.   Довідка (витяг) територіального органу виконавчої влади у галузі земельних відносин щодо правового статусу земельної ділянки та про відсутність у замовника приватизованих земельних ділянок для відповідного цільового призначення;

     7.   Довіреність, яка видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, засвідчена нотаріально.

 

При собі мати паспорт.


10.  Розміщення тимчасових споруд для здійснення

 підприємницької діяльності

(У разі відсутності комплексної схеми розміщення тимчасової споруди дивитися п. 13)

 

1. Заява про дозвіл на розміщення на земельній ділянці тимчасових споруд з зазначенням функціонального призначення;

2. Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди, виконані у довільній формі на топографо-геодезичній основі:

Викопіювання:

 М 1:500 (з нанесеними червоними лініями) та М 1:2000 з містобудівного кадастру, одержані в головному управлінні містобудування та архітектури міської ради (ГЛАВ УГА. вул. Челюскінців, 198 Б) ;

 М 1:2000 з чергового кадастрового плану, одержане в територіальному органі виконавчої влади у галузі земельних відносин (УЗР ГОСКОМЗЕМ. вул. Буковинська, 2);

3.  Кресленнями контурів споруди з прив'язкою до місцевості;

4.  Довіреність, яка видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, засвідчена нотаріально.

 

 Для юридичних осіб  додатково:

 

§     нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи (статут або положення);

§     копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 

Для фізичних осіб додатково:

 

§      копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, або  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

§  копії сторінок паспорта фізичної особи, з яких встановлюється громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання;

§    довідка про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у випадку, коли це не встановлюється із записів у паспорті);

§   копія довідки про надання ідентифікаційного номеру громадянина України;


§     контактна інформація.

 

При собі мати паспорт.

 

11.    Розміщення малих архітектурних форм

 

1. Заява про дозвіл на розміщення малих архітектурних форм;

2. Ескіз прив'язки (в 2-х примірниках),  виготовлений  суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

ескіз прив´язки містить схему розміщення малої архітектурної форми, виконану на топографо-геодезичній основі:

-  викопіювання М 1:500 (з нанесеними червоними лініями) та М 1:2000 з містобудівного кадастру, одержані в Головному управлінні містобудування та архітектури міської ради (ГЛАВ УГА. вул. Челюскінців, 198 Б);

 - викопіювання М 1:2000 з чергового кадастрового плану, одержане в територіальному органі виконавчої влади у галузі земельних відносин (УЗР ГОСКОМЗЕМ. вул. Буковинська, 2);

- креслення контурів малої архітектурної форми  з прив'язкою до місцевості;

-  ескізи зовнішнього вигляду у кольорі М 1:50;

         -  схему благоустрою прилеглої території;

 

3. Засвідчену у встановленому порядку згоду користувача земельної ділянки, якщо вона знаходиться у користуванні інших осіб;

4. Технічні умови щодо інженерного забезпечення малої архітектурної форми, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж (за необхідності);

5Довіреність, яка видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, засвідчена нотаріально.

 

 

         Для юридичних осіб  додатково:

 

§ нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи (статут або положення);

§ копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 

Для фізичних осіб додатково:

 

        § копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, або  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

§ копії сторінок паспорта фізичної особи, з яких встановлюється громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання;

§ довідка про реєстрацію за місцем мешкання фізичної особи (у випадку, коли це не встановлюється із записів у паспорті);

§ копія довідки про надання ідентифікаційного номеру громадянина України (крім випадків, передбачених законом);

 §  контактна інформація.

 

При собі мати паспорт.

 

12. Розміщення тимчасових індивідуальних гаражів

 

1.  Заяв про дозвіл на розміщення тимчасових індивідуальних гаражів;

2. Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування гаражу, виконані  на топографо-геодезичній основі:
          Викопіювання:

М 1:500 (з нанесеними червоними лініями) та М 1:2000 з містобудівного кадастру, одержані в головному управлінні містобудування та архітектури міської ради (ГЛАВ УГА. вул. Челюскінців, 198 Б);

 М 1:2000 з чергового кадастрового плану, одержане в територіальному органі виконавчої влади у галузі земельних відносин (УЗР ГОСКОМЗЕМ. вул. Буковинська, 2);

3.  Копії всіх сторінок паспорта фізичної особи, засвідчені її особистим підписом;

4.  Копія довідки про ідентифікаційний номер громадянина України;

5. Копія документів, що підтверджують реєстрацію особи за місцем помешкання за адресою, біля якої планується розташування гаражу;

6.  Копії документів, що посвідчують право власності на транспортний засіб;

7. Копії документів, що посвідчують соціальний статус заявника, приналежність до пільгової категорії населення, тощо (за наявності).

8. Довіреність, яка видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, засвідчена нотаріально.

 

При собі мати паспорт.


13.  Розміщення тимчасових споруд

для здійснення підприємницької діяльності

за відсутності комплексної схеми їх розташування

 

1. Заява на адресу міського голови;

2. Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування тимчасової споруди, виконані на топографо-геодезичній основі:

Викопіювання:

   - М 1:500 (з нанесеними червоними лініями) та М 1:2000 з містобудівного кадастру, одержані в Головному управлінні містобудування та архітектури міської ради (ГЛАВ УГА. вул. Челюскінців, 198 Б); 

  - М 1:2000 з чергового кадастрового плану, одержане в територіальному органі виконавчої влади у галузі земельних відносин (УЗР ГОСКОМЗЕМ. вул. Буковинська, 2);

3. Довіреність, яка видана замовником іншій особі для представництва його інтересів, засвідчена нотаріально.

 

Для фізичних осіб додатково:

 

§  копії всіх сторінок паспорта фізичної особи, засвідчені її особистим підписом;

§ копія довідки про надання ідентифікаційного номеру громадянина;

§  копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, або  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 

Для юридичних осіб додатково:

 

§ нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи (статут або положення);

§ копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

        §   копія довідки з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України).

 

При собі мати паспорт.

Поиск

Одержання у користування земельної ділянки, межі якої встановленні в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення на підставі 
Приватизація громадянцами земельних ділянок для ведення садівництва 
Приватизація громадянами земельних ділянок, які знаходяться в їх користуванні, для будівництва жилого будинку 
Зміна цільового призначення земель, які перебуваютьу власності громадян aбо юридичних осіб 
Розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм та тимчасових індивідуальних гаражів 
Передача земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 
Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об!єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих діл 
Поновлення договору оренди землі 
Передача земельних ділянок в суборенду 
Передача земельних ділянок в оренду (надання в постійне користування), на яких розташовані об!єкти нерухомого майна 

Календарь
«  Июль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей

Партнеры
Студия веб-дизайна "Don Ucoz"
Copyright MyCorp © 2020

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz