Суббота, 11.07.2020, 22:56
      Управление Донецкого городского совета
ЕДИНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 RSS
Меню сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

                 Дозвільні органи


 1. Відділ «Робочий орган з розміщення

зовнішньої  реклами» Донецької міської ради:

 

1.1. Для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами необхідно надати:

 

§         заяву, затверджену Постановою КМУ від 07.12.2005 №1176;

§         заяву на ім’я керівника дозвільного органу;

§         фотокартку або комп’ютерний макет місця (не менше як 6 на 9 см), на якому планується розміщення рекламного засобу;

§         ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

§         копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

§         довіреність на бланку підприємства з печаткою –від юридичних осіб або наказ про призначення керівника, нотаріальну довіреність від фізичних осіб-підприємців.

 При собі мати паспорт.

 

1.2        Для отримання дозволу на перехід права власності на рекламний засіб необхідно надати:


§         заяву, затверджену Постановою КМУ від 07.12.2005 №1176;

§        оригінал зареєстрованого дозволу;

§         документ, підтверджуючий право власності на рекламний засіб;

§          письмовий дозвіл власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженої ним особи. (Якщо місце розташування конструкції знаходиться у комунальній власності, необхідно написати листи на Ткаченко Г.М. : від продавця – прошу розірвати договір на тимчасове використання місцевості, від покупця – прошу заключити договір. Повинні бути відсутніми борги за оплату);

§          копію свідоцтва про державну реєстрацію;

§          банківські реквізити (за підписом директора та печаткою), ідентифікаційний код юридичної особи, ідентифікаційний номер ФОП;

§          витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

§         наказ про призначення керівника або довіреність представника на бланку підприємства з печаткою, нотаріальну довіреність від представників ФОП.

При собі мати паспорт.

 

1.3     Для отримання анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами необхідно надати:

 

 §       заяву, затверджену Постановою КМУ від 07.12.2005 №1176;

§        наказ про призначення керівника або довіреність представника на бланку підприємства з печаткою, нотаріальну довіреність від представників ФОП.

При собі мати паспорт.

 

 

 

2.     Донецьке міське управління Головного управління

Держтехногенбезпеки у Донецькій області:

 

2.1. Для реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб"єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворенних підприємств, початок використання суб"єктом господарювання об"єктів, нерухомості необхідно надати;

 

§         заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;

§         декларація відповідностіматеріально-технічної бази суб"єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, за формою постанови КМУ від 05.06.2013 року № 440.

При собі мати паспорт.


3.      Донецьке міськрайонне управління Головного управління

Держсанепідслужби у Донецькій області:

 

3.1.       Для отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів необхідно надати:

 

§         заяву на ім’я керівника дозвільного органу;

§      копію сертифіката відповідності або свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта, або акта технічної комісії, або зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації засвідчену в установленому порядку; 

§      перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

§      протоколи досліджень харчових продуктів, проведені акредитованими лабораторіями;

§      довіреність на бланку підприємства з печаткою –від юридичних осіб або наказ про призначення керівника, нотаріальну довіреність від фізичних осіб-підприємців.

  При собі мати паспорт.

 

 3.2     Для отримання висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення необхідно надати:

 

§     Заяву відповідно до додатка 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 р. № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 р. № 4/5195, зі змінами;


§    Заяву відповідно до постанови КМУ; 

§   Специфікацію (довідку про повний склад об'єкта експертизи та показники його ідентифікації); 

§    Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту;

§    Копія документу про повноваження заявника представляти власника об’єкту експертизи (у разі, якщозаявник не є власником), засвідчена в установленому порядку.

При собі мати паспорт.

 

3.3   Для отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювану техніку, технології, устаткування, інструменти тощо необхідно надати:

 

§      Заяву відповідно до додатка 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 р. № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 р. № 4/5195, зі змінами;


§       Заява відповідно до постанови КМУ;

§      Копію документа про повноваження заявника представляти власника об’єкту експертизи (договір, контракт, доручення), у разі, якщо заявник не є власником, завірену у встановленому порядку;

§     Копію ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності (якщо діяльність ліцензується), засвідчену в установленому порядку;

§     Проект документу (нормативний, проектний, державний, галузевий стандарт, технічні умови тощо) в одному примірнику. Документ подається в останній редакції із супровідним листом, де наводяться реквізити організації-розробника; 

    Проект документа повинен мати відомості про:

- призначення  продукції, об'єкта, виробництва, споруди тощо;

- основні характеристики, склад, конструкція тощо;

- періодичність і обсяг контролю конкретних санітарно-епідеміологічних, медико-біологічних та інших показників щодо безпеки для здоров'я людини;

- вимоги безпеки для здоров'я при виготовленні та застосуванні продукції, експлуатації тощо;

- заходи щодо захисту людини від шкідливого впливу продукції, промислового об'єкта тощо під час її виготовлення, будівництва, застосування, експлуатації тощо;

- заходи щодо охорони навколишнього середовища, у тому числі утилізація і знешкодження відходів виробництва, продукції по закінченні гарантійного строку та інші вимоги до її безпеки.

Ці відомості можна подавати окремо як самостійний документ;

§     Разом з проектом документа подаються:

- пояснювальна записка з описом матеріалів, сфери та умов застосування, фізико-хімічних властивостей, небезпечності, токсичності, міграції речовин, методик їх виявлення, способів утилізації матеріалів по закінченні гарантійного строку, якщо вони не зазначені в документі тощо;

- результати відповідних вимірювань, випробувань, досліджень, обстежень, регламентації тощо (за наявності);

- проект маркування, інструкції тощо;

- опис технологічного процесу, регламенту (технологічна інструкція) виготовлення та застосування продукції;

- інші відомості, необхідні для оцінки можливого впливу продукції на здоров'я людини;

§     У разі повторного подання документа обов'язкова наявність копії раніше виданого Висновку, засвідчена в установленому порядку;

§     Копію документу про повноваження заявника представляти власника товару (договір, контракт, доручення), якщо заявник не власник об’єкту експертизи;

§     Лист від власника щодо переліку документів, які є конфіденційними (у разі необхідності).

При собі мати паспорт.


3.4. Для отримання дозволу Державної санітарно-епідеміологічної служби України на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України (санітарний паспорт) необхідно надати:


§    Заяву відповідно до додатка 1 наказу МОЗ України від 09.10.2000 р. № 247. На кожен об’єкт експертизи подається окрема заява згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

§     Заяву за формою, затвердженою постановою Кабінетом Міністрів України від 07.12.2005 р. №1176;

§     Копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на джерело іонізуючого випромінювання;

§     Протоколи дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях та на прилеглих територях;

§      Акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження системи спецвентіляції, спец каналізації, пилогазоочистки для роботи з відкритими джерелами, виконані спеціалізованими організаціями);

§     Акт інвентаризації фактичної наявності джерел іонізуючих випромінювань на момент отримання санітарного паспорта;

§     Інструкція з радіаційної безпеки при проведенні  робіт з джерелами іонізуючого випромінювань;


§      Положення про роботу служби радіаційної безпеки або відповідальної за радіаційний контроль особи;


§   Накази про призначення: відповідального за радіаційну безпеку, облік і збереження джерел іонізуючих випромінювання, збір, облік і здачу на поховання радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про віднесення осіб з персоналу до категорії А та допуск до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;


§   Контрольні рівні радіаціної безпеки;

§    Доручення щодо повноваження представляти інтереси заявника в регіональному центрі, завірене печаткою заявника.

Матеріали після проведення експертизи не повертаються.    

При собі мати паспорт.


4.      Управління ветеринарної медицини

в м. Донецьку:

 

4.1   Для отримання дозволу на проведення заходів із залучення тварин необхідно надати: 


§      заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;

§      довідку про готовність до проведення заходу.

При собі мати паспорт.

 

4.2. Для отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі та для агропродовольчих ринків необхідно надати:

          

§      заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;

§      копію сертифіката відповідності або свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкції) об’єкта, або акта технічної комісії, засвідчену в установленому порядку;

§      перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

§      протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями;

При собі мати паспорт.

 

4.3 Для отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів необхідно надати:

 

§      заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;

§      інформацію про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника;

Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

При собі мати паспорт.

 

4.4 Для отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об′єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження необхідно надати:

 

§      заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;

§         інформацію про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника;

Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

При собі мати паспорт.

 

5. Відділ ДАІ з обслуговування

адміністративної території м. Донецька

та автомобільно-технічної інспекції

 при УДАІ ГУМВС України в Донецькій області:

 

5.1. Для отримання дозволу на рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями, залізничними переїздами необхідно надати:

 

§      заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;

§      заяву на ім’я керівника дозвільного  органу;

§      дозвіл власника вулично-дорожньої мережі на рух великовагових або великогабаритних транспортних засобів, погодження на рух через залізничні переїзди їх власників;

§      квитанцію про сплату платних послуг;

§      довіреність на бланку підприємства з печаткою –  від юридичних осіб або наказ про призначення керівника, нотаріальну довіреність від фізичних осіб-підприємців.

При собі мати паспорт.

 

5.2. Для отримання дозволу на дорожнє перевезення небезпечних вантажів необхідно надати:

 

§         заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176; 

§         заяву на ім’я керівника дозвільного  органу;

§         свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів;

§         договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

§         свідоцтво про допущення водіїв до перевезення небезпечних вантажів;

§         квитанцію про сплату платних послуг;

§         письмові інструкції безпечного перевезення небезпечних вантажів (розробляються перевізником та узгоджуються в УДАІ ГУМВС України в Донецькій області);

§         дозвіл екологічної інспекції (для перевезення небезпечних вантажів 6-го та 7-го класів небезпеки);

§         дозвіл МВС України (для перевезення небезпечних вантажів 1-го класу небезпеки); 

§         свідоцтво уповноваженого (консультанта) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів;

§         довіреність на бланку підприємства з печаткою –  від юридичних осіб або наказ про призначення керівника, нотаріальну довіреність від фізичних осіб-підприємців.

При собі мати паспорт.

 

6. Управління екологічної безпеки

Донецької міської ради:

 

6.1. Для отримання дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами необхідно надати:

 

§         заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 року № 1176;

§         копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчену в установленому порядку;

§         копію затвердженого ліміту на утворення та розміщення відходів на поточний рік або лист з зазначенням причин відсутності лімітів;

§         проект ліміту на утворення та розміщення відходів на наступний рік;

§         форму ОТ-4 інвентарізації відходів виробництва, затверджену спеціалізованими організаціями;

§         копію висновку та протоколу органів санітарно-епідеміологічного надзору про стан об’єктів провадження з опарними відходами;

§        копії податкових декларацій екологічного податку за попередній рік;

§         копію розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за попередній рік;

§         перспективний план заходів в сфері поводження з відходами, направлений на запобігання їх негативному впливу на оточуюче природне середовище та здоров’є людини;

§         копії договорів та актів виконаних робіт передачі відходів стороннім організаціям;

§         довіреність на бланку підприємства з печаткою –  від юридичних осіб або наказ про призначення керівника, нотаріальну довіреність від фізичних осіб-підприємців.

Копії документів, що подаються повинні бути завірені службовою завіркою: «Згідно оригіналу», назвою посади, особистого підпису особи, що засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

При собі мати паспорт.   

 

7.   Головне управління містобудування

та архітектури Донецької міської ради:

 

7.  Для отримання погодження акту вибору трас інженерних мереж необхідно надати:


§   заяву, за формою затвердженою постановою КМУ від 07.12.2005 р. № 1176;

§   заяву (клопотання) на і'мя начальника головного управління містобудування та архітектури;

§   технчні умови експлуатуючих організацій;

§   акт вибору траси, оформлений в установленому порядку та підписаний членами комісії з вибору траси;


§   довіреність на бланку підприємства з печаткою - від юридичних осіб або наказ про призначення керівника, нотаріальна довіреність від фізичних осіб-підприємств.
Поиск

Одержання у користування земельної ділянки, межі якої встановленні в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення на підставі 
Приватизація громадянцами земельних ділянок для ведення садівництва 
Приватизація громадянами земельних ділянок, які знаходяться в їх користуванні, для будівництва жилого будинку 
Зміна цільового призначення земель, які перебуваютьу власності громадян aбо юридичних осіб 
Розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм та тимчасових індивідуальних гаражів 
Передача земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 
Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об!єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих діл 
Поновлення договору оренди землі 
Передача земельних ділянок в суборенду 
Передача земельних ділянок в оренду (надання в постійне користування), на яких розташовані об!єкти нерухомого майна 

Календарь
«  Июль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей

Партнеры
Студия веб-дизайна "Don Ucoz"
Copyright MyCorp © 2020

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz